nowennaMISJA BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO

 
Głównym celem działania Misjonarzy jest modlitwa, życie według zasad chrześcijańskich i szerzenie kultu błogosławionego księdza Jerzego, tak w Polsce, jak i na świecie. Zgromadzeni w imię Boże, do Pana zanosimy nieustającą modlitwę o Kanonizację naszego Patrona. Naszym pragnieniem jest łączenie we wspólnocie modlitewnej wszystkich, którzy poznali bł. Jerzego za Jego życia, ale także i tych, którzy dopiero go spotkali. Razem chcemy prosić za przyczyną tego świętego, o wszelkie potrzebne łaski Boże dla każdego kto ich pragnie, za Kościół święty, za naszą Ojczyznę i rządzących. Jesteśmy związani z Centrum Edukacji Młodzieży im.  ks. Jerzego w Górsku. Wspieramy Jego działalność i modlimy się za wszystkich do niego przybywających, gdzie zaczyna się męczeński szlak Błogosławionego.
 

ZADANIA MISJONARZY

Ponieważ nie słyszano, żeby ktoś, kto z wiarą prosi, nie został wsparty przez błogosławionego księdza Jerzego, dlatego gorąco Jego orędownictwu polecamy każdego, kto o modlitwę za Jego przyczyną prosi. Powszechnie wiadomym jest, że każdy, kto modlił się u grobu Męczennika w intencjach swoich bliźnich, lub własnych - został wysłuchany! Koronnym tego dowodem jest przypadek cudu uzdrowienia, który dokonał się ostatnio we Francji. Wiemy, że nie każdy ma możliwość by przybyć osobiście do Sanktuarium bł. Jerzego na warszawskim Żoliborzu, dlatego deklarujemy gotowość swojej modlitwy. Każdy, kto pragnie żeby jego prośba była odczytana przy grobie księdza Jerzego - gdzie jak wierzymy oczekuje na nas również Jego pulsujące serce - może zamieścić swoją intencję na naszej stronie. Nasi współbracia mieszkający w Warszawie każdorazowo po pojawieniu się prośby, będą modlić się u grobu bł. Jerzego w zgłoszonych intencjach.

Nadto - dla wzmocnienia duchowej więzi Misjonarzy z błogosławionym księdzem Jerzym oraz dla umocnienia powstającej Wspólnoty, w każdy piątek o godzinie 19 łączymy się duchowo modląc się w intencjach, które za pośrednictwem strony internetowej zanoszą do bł. Ks. Jerzego, wszyscy potrzebujący Jego orędownictwa przed Panem. Misjonarze mieszkający w Warszawie modlą się przy grobie Błogosławionego w miarę swoich możliwości, natomiast w innych częściach świata zachęcamy do modlitwy w swoich kościołach parafialnych, sanktuariach lub w swoich domach.
 
Misjonarze Księdza Jerzego funkcjonują wyłącznie jako grupa modlitewna. W związku z powyższym, że nie prowadzimy żadnej działaności handlowej w imieniu i na rzecz Misji i nie przyjmujemy osobiście żadnych datków. MKJ nie mają żadnych struktur zarządczych. Jesteśmy grupą orędowników szerzenia kultu bł. Księdza Jerzego Popiełuszki, bezinteresownie oddanych tej idei. Grupa powstała z potrzeby modlitewnej grupy osób świeckich, którzy są jej Założycielami.  Mamy także opiekuna duchowego ks. dra Pawła Nowogórskiego, dyr Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki w Górsku, który wspiera nas w modlitwie i służy konsultacją. Zapraszamy Każdego, kto akceptuje te zasady, do wspólnego działania na rzecz kultu bł. ks. Jerzego.  «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj»
(św. Paweł, z Listu do Rzymian; 12,21] – motto życia i  posługi bł. ks. Jerzego Popiełuszki
 
Jako grupa modlitewna staramy się w miarę swoich skromnych możliwości wspierać Fundację i Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki w Górsku, gdzie znajduje się nowoczesne muzeum multimedialne o bł. ks. J. Popiełuszce, które rocznie Muzeum w Górsku odwiedza ponad 40 000 osób. Zapraszamy.
 
.........................................................................................

FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI MŁODZIEŻY

Misjonarze bł.ks.Jerzego
ul. Markiewicza 9
87-134 Górsk

........................................................................................

dla wspierających aktualny numer konta bankowego  znajduje się na stronie www.gorsk.org.pl

 

Centrum Edukacji Młodzieży im ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku

 
W dniu 8 września 2011 roku dekretem Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła zostało utworzone Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku.
Dyrektorem Centrum Edukacji Młodzieży im ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku został mianowany ks. dr Paweł Nowogórski CSMA. Centrum Edukacji Młodzieży – skrót CEM podejmuje różne inicjatywy wychowawcze i edukacyjne. Obecnie jest głównym organizatorem Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach w województwie Kujawsko-Pomorskim .
[zobacz: www.gorsk.org.pl].            
 

Kontakt

ks. Paweł Nowogórski, CSMA, www.gorsk.org.pl
Opiekun Duchowy Misji i Misjonarzy bł. ks. Jerzego,
 
kontakt z administracją Misjonarzy
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.