Niniejsza strona została otwarta w Dniu Imienin bł.ks. Jerzego Popiełuszki, 23 kwietnia 2013 r. 

W tym dziale zawieramy kilka informacji praktycznych i innych które będą dotyczyć bieżących wydarzeń.

  • spotykamy się w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu spotykamy się na Mszy św. o godz. 18.00,
  • modlimy się przy grobie Męczennika
wszelkie ofiary - na konto podane na portalu CEM

1

Formularz Mszy świętej o bł. Jerzym Popiełuszko

19 października

Błogosławionego Jerzego Popiełuszki

prezbitera i męczennika

wspomnienie dowolne

Bł. Jerzy Popiełuszko, syn ziemi podlaskiej, ur. 14 września 1947 we wsi Okopy,

wyświecony na prezbitera w Warszawie 28 maja 1972 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego.

Gorliwy duszpasterz ludzi pracy, służby zdrowia, ludzi chorych, ubogich i prześladowanych.

Jako rezydent przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu (1980-1984) wsławił się

odprawianiem Mszy św. za Ojczyznę. W trudnym okresie dziejów Ojczyzny wszystkich

ludzi, bez wyjątku, obejmował pasterską miłością nawołując do pojednania, aby zło dobrem

zwyciężać. Zamordowany za wiarę i Kościół przez oficerów Służby Bezpieczeństwa 19

września 1984. Od chwili śmierci cieszy się wyjątkową czcią wiernych. Do jego grobu

przybyło ponad 18 milionów ludzi, w tym papież Jan Paweł II (14.06.1987) i kard. Joseph

Ratzinger (25.05.2002), (obecny papież Benedykt XVI). Beatyfikowany w Warszawie w

niedzielę 6 czerwca 2010 r.

Błogosławiony Jerzy daje nam przykład wytrwania w wierze, miłości do Kościoła i

troski o bliźnich.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Oto święty, który aż do śmierci walczył w obronie prawa Bożego, * i

nie bał się gróźb prześladowców, * bo Chrystus był jego mocą.

KOLEKTA

Wszechmogący wieczny Boże,

Ty w swej Opatrzności,

uczyniłeś błogosławionego męczennika Jerzego, prezbitera,

niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości

i obrońcą ludzkiej godności; †

spraw prosimy, *

abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem,

żyjąc w prawdziwej wolności,

umieli zło dobrem zwyciężać.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z

Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez

wszystkie wieki wieków. Amen.

2

PIERWSZE CZYTANIE 2 Kor. 6,4-10

Niby umierający, a oto żyjemy

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród

utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach, więzieniach, podczas rozruchów,

w trudach, w nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność,

przez wielkoduszność i łagodność, przez objawy Ducha Świętego i miłość

nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości

zaczepny i obronny, wśród czci i pohańbienia, przez dobrą sławę i

zniesławienie.

Uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni: niby nieznani, a przecież

dobrze znani; niby umierający, a oto żyjemy; jakby karceni, lecz nie uśmiercani;

jakby smutni, lecz zawsze radośni; jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu;

jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko.

Oto słowo Boże.

Psalm Responsoryjny Ps. 16(15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R: por 5a)

Refren: Pan mym dziedzictwem , moim przeznaczeniem.

 1 Zachowaj Mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *

 2. mówię do Pana: «Tyś jest Panem moim».

 5. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *

to On mój los zabezpiecza.

Refren.

 7. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *

bo serce napomina mnie nawet nocą.

 8. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *

On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.

Refren.

 11. Ty ściekę życia mi ukażesz, *

pełnie Twojej radości

i wieczną rozkosz *

po Twojej prawicy.

Refren

Śpiew Przed Ewangelią Mt 5, 10

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

3

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie

dla sprawiedliwości,

albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt. 10, 17-22

Jezus zapowiada prześladowania

† Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich Apostołów: «Miejcie się na baczności przed

ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować.

Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na

świadectwo im i poganom.

Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W

owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić.

Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił

przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw

rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z

powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony».

Oto słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, nasz Ojcze, uświęć swoim błogosławieństwem złożone dary †

i rozpal w nas gorącą miłość ku Tobie,* która dała

błogosławionemu Jerzemu, męczennikowi siłę do pokonania

cierpień ciała. Przez Chrystusa, Pana Naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Mt 16, 24

Jeśli kto chce pójść za Mną, * niech się zaprze samego siebie, * niech

weźmie krzyż swój * i niech Mnie naśladuje.

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący Boże, niech przyjęty Najświętszy Sakrament da

nam tę moc duszy, † dzięki której błogosławiony Jerzy,

męczennik, wiernie Tobie służył * i odniósł zwycięstwo nad

cierpieniem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

4

Nota informacyjna

w sprawie kultu Błogosławionego Jerzego Popiełuszki

Po telefonicznej konsultacji z Kongregacją Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

podaje się następujące wyjaśnienie:

Fakt Beatyfikacji Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie dnia 6 czerwca 2010 r.

pociąga za sobą zezwolenie Kościoła na oddawanie mu czci publicznej w diecezjach:

inkardynacji, urodzenia, służby wojskowej, pracy duszpasterskiej i miejsca śmierci

męczeńskiej, a więc: Archidiecezja Warszawska, Archidiecezja Białostocka, Archidiecezja

Olsztyńska, Diecezja Warszawsko-Praska, Diecezja Włocławska.

Biskupi innych diecezji polskich czy zagranicznych o ile zechcą, by w ich diecezji

oddawany był kult Błogosławionemu, winni skierować prośbę do Kongregacji Kultu Bożego i

Dyscypliny Sakramentów z prośbą o indult. Istnieje też ewentualność, iż ze względu na

utrwalony już kult bł. Jerzego Konferencja Episkopatu Polski może wystąpić z taką wspólną

petycją.

 

Dzień obchodów liturgicznych wyznaczony jest na 19 października, dzień narodzin

dla nieba Należy pamiętać, że Błogosławionemu Jerzemu przyznane jest tylko liturgiczne

wspomnienie dowolne.

 

Do formularza Mszy św. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,

zgodnie z przepisami liturgicznymi, zatwierdziła kolektę. Wszystkie inne teksty wzięte są z

formularza wspólnego dla jednego męczennika. Dla ułatwienia dołączono też czytania wyjęte

z Lekcjonarza t. VI o jednym męczenniku. Normalnie obowiązują czytania z dnia bieżącego.

Kolektę przetłumaczono też na 5 języków europejskich, które zostały złożone w

Kongregacji do aprobaty. Spodziewamy się, że wkrótce otrzymamy Dekret zatwierdzający

kolektę we wszystkich językach wraz z drugim czytaniem do Liturgii godzin.

 

Warszawa 13 października 2010 r.

O. Gabriel Bartoszewski OFMCap

Kierownik ds. Beatyfikacji i Kanonizacji

Archidiecezji Warszawskiej

 

*****************************************************************************

*****************************************************************************

 

30 ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁ.KS. JERZEGO - 17 PAŹDZIERNIKA 2014r w GÓRSKU, 19 PAŹDZIERNIKA 2014 R. w WARSZAWIE

"Misja" i misjonarze bł ks. Jerzego - pragniemy, aby ofiarować bł.ks. Jerzemu jako votum dziękczynne za dar Jego Nauki i Posługi dla Ojczyzny i Narodu - skrawek ziemi tuż przy kamiennym krzyżu upamiętniającym początek męczeńskiej drogi bł.ks.Jerzego, w Górsku. Pragniemy postawić na tym skrawku ziemi mały dom, izbę pamięci, gdzie pomieścilibyśmy pamiątki po bł.ks.Jerzym. Z tego miejsca będą rozpoczynały swoją Drogę Krzyżową pielgrzymki zmierzające do Centrum Edukacji Młodzieży im. bł.ks. Jerzego, do kościoła, do wizerunku Błogosławionego.

Rozpoczynamy zbiórkę ofiar na ten cel.

Konto Misji ustanowione jest przy Fundacji CEM, na odpowiedzialność i pod kontrolą ks. Pawła Nowogórskiego, michality, kierującego wznoszeniem CEM

numer konta bankowego “Misji”:

64 1240 1444 1111 0010 5701 7247

dopisek - tytuł przelewu "Misja bl.ks.Jerzego"

 

Modlitwa za Ukrainę.

W obliczu bezmiaru nieszczęść jakie dotknęły naszych braci na Ukrainie, świadomi skutków ataku szatańskiej nienawiści, prosimy wszystkich Misjonarzy księdza Jerzego i wszystkich Boga kochających o modlitwę wstawienniczą za przyczyną bł. Jerzego. Dobry Boże przyjmij do swego Domu dusze poległych, a ich oprawcom daj szansę na zrozumienie swoich przewin i łaskę nawrócenie. Prosimy Cię Panie nasz Boże, by walczący o swoje prawa zrozumieli, że jak nam to przypominał bł. Jerzy, zło można zwyciężyć tylko dobrem.

ZAPROSZENIE

 

                Serdecznie zapraszamy na uroczystą Mszę św. o kanonizację ks. Jerzego Popiełuszki i w intencji naszej Ojczyzny, która zostanie celebrowana 19 stycznia 2014 roku o godz. 19.00 w kościele parafialnym w Górsku oraz za + Mariannę Popiełuszko.

Proszę kapłanów do koncelebry o zabranie ze sobą alb.

Po Mszy św. zapraszamy do nowej świetlicy Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku na spotkanie i herbatkę.

 

                Staramy się powrócić do tradycji sięgającej już prawie 30 lat – do Mszy św. 19 każdego miesiąca, które miały Miejsce w Górsku zaraz po uprowadzeniu ks. Jerzego.

Proszę o podanie tej informacji wiernym i zaproszenie na Msze św.

19 października został uprowadzony ks. Jerzy Popiełuszko

19 listopada zmarła Marianna Popiełuszko

Każdego miesiąca dnia 19 będą sprawowane Msze św. o godz. 19 w Górsku niezależnie od dnia tygodnia!

Z braterskim pozdrowieniem

Ks. Paweł Nowogórski

*************

W grudniu 2013 roku Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Wacław Dokurno, z Przeczna

W styczniu 2014 roku ks. Karol Dąbrowski z Przysieka

W lutym ks. Prałat Nowakowski z Torunia

Itd…

Strona Górska Centrum Edukacji Młodzieży  im ks. Jerzego Popiełuszki www.gorsk.org.pl

aktualności: http://www.gorsk.org.pl/index.php/aktualnosci

facebook  https://www.facebook.com/cem.gorsk

               www.misjonarzeksjerzego.pl

facebook Misjonarze bl. ks. Jerzego Popiełuszki

wizualizacja na youtube: http://www.youtube.com/watch?

Do dyrektorów gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim

W związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Zgromadzeniem Świętego Michała Archanioła, z siedzibą w Markach, al. J. Piłsudskiego 248/252 a Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w sprawie organizacji dla gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014 WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO O WIELKICH POLAKACH z serii „Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach” - Życie i działalność Jana Pawła II i księdza Jerzego Popiełuszki oraz rola Kościoła w Polsce w latach 1920 – 2011 prosimy o przekazanie nauczycielom, rodzicom i uczniom następujących informacji.

Szanowni Państwo! Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

Zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie „Życie i działalność Jana Pawła II i księdza Jerzego Popiełuszki oraz rola Kościoła w Polsce w latach 1920 – 2011”.Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, religii i geografii. Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

Pierwszy etap szkolny odbędzie się 12 grudnia 2013 roku, a wyniki drogą mailową będą przekazane przewodniczącym etapu rejonowego według załączonego Regulaminu.  Drugi etap rejonowy odbędzie się 20 lutego 2014 roku, a finał – etap wojewódzki 27 marca 2014 roku w Toruniu. Wszystkie szczegóły znajdują się w załączonym Regulaminie. Wśród atrakcyjnych nagród, między innymi dla finalistów, jest przewidziany 9-dniowy wyjazd do Rzymu i innych miast we Włoszech, rowery górskie i wiele innych nagród.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycja Konkursu objęli:

a) władze kościelne: Księża Biskupi, na terenie diecezji których odbywa się konkurs oraz Ojciec Generał Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła,

b) władze świeckie: Wojewoda Kujawsko-Pomorski - p. Ewa Mes, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - p. Piotr Całbecki, Kurator Oświaty w Bydgoszczy - p. Anna Łukaszewska.

Głównym organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, a współorganizatorami są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

Zachęcamy Państwa do udziału w tej wartościowej i ciekawej inicjatywie w województwie kujawsko-pomorskim.

w Górsku, CEM                                                                                                   /-/  ks. Paweł Nowogórski

Górsk, CEM                                                    

Nasza wspólnota, Misjonarze bł. ks. Jerzego, w ślad za Katolickim Stowarzyszeniem Dziennikarzy,  wspiera działalność NZS Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

Publikujemy za portalem www.ksd.media.pl.

"...Studenci tej uczelni, przyszli policjanci RP, zwrócili się do nas z propozycją nawiązania współpracy. Zachęcają do lektury ich portalu, pod adresem www.nzswspol.pl. Polecamy i promujemy, portal uzyskał patronat KSD.

 

Tu – wybrane fragmenty publikacji z portalu studentów Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie.  My, redakcja portalu KSD, jesteśmy pod wielkim wrażeniem odwoływania się młodych policjantów RP do słów bł. ks. Jerzego Popiełuszki…

Misjonarze bł.ks.Jerzego są tego samego zdania - jesteśmy pod wrażeniem inicjatywy i gotowości zawierzenia bł.ks. Jerzemu  świadczonej przez studentów, przyszłych funkcjonariuszy Policji RP...

Hasło przewodnie NZS WSPol:       „Wierzymy w sens dochodzenia do prawdy

*************

Przesłanie ks. Jerzego Popiełuszki

/Niestety, coraz bardziej aktualne…ad.red./

.Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą

Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie to dawanie świadectwa na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą. Na tym polega w zasadzie nasza niewola, że poddajemy się panowaniu kłamstwa, że go nie demaskujemy i nie protestujemy przeciw niemu na co dzień. Nie prostujemy go, milczymy lub udajemy, że w nie wierzymy. Żyjemy wtedy w zakłamaniu.

Odważne świadczenie prawdy jest drogą prowadzącą bezpośrednio do wolności. Człowiek, który daje świadectwo prawdzie, jest człowiekiem wolnym nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia, nawet w obozie czy więzieniu. Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, (…) stalibyśmy się narodem wolnym duchowo już teraz.

(Homilia 31.10.1982 [fragm.], bł. Jerzy Popiełuszko)

.Przezwyciężenie lęku

Zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu człowieka i narodu jest przezwyciężenie lęku. Lęk rodzi się przecież z zagrożenia. Lękamy się, że grozi nam cierpienie, utrata jakiegoś dobra, utrata wolności, zdrowia czy stanowiska. I wtedy działamy wbrew sumieniu, które jest przecież miernikiem prawdy. Przezwyciężamy lęk, gdy godzimy się na cierpienie lub utratę czegoś w imię wyższych wartości.

Jeżeli prawda będzie dla nas taką wartością, dla której warto cierpieć, warto ponosić ryzyko, to wtedy przezwyciężymy lęk, który jest bezpośrednią przyczyną naszego zniewolenia. Chrystus wielokrotnie przypominał swoim uczniom: „Nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a nic więcej uczynić nie mogą…” (por. Łk 12,4).

(Kazanie 31.10.1982 r., bł. Jerzy Popiełuszko)

Trzeba wyzbyć się lęku, który paraliżuje i zniewala umysły i ludzkie serce.

(Kazania, 26.08.1984, bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

.Krzyże w miejscach publicznych

Walka o prawo do krzyży w szkole to walka o przestrzeganie konstytucyjnej zasady wolności sumienia i wyznania, a postępowanie władz mające na celu ich usuwanie to jeszcze jedna z prób zniewolenia ducha narodu.

Szkoła jest dla uczniów, a nie uczniowie dla szkoły, tak jak i władza ma być w służbie narodu, a nie naród w służbie władzy. Nikt z wierzących nie chce wieszać krzyży tam, gdzie są sami niewierzący, ale ludzie wierzący mają prawo decydować sami o tym, czy chcą mieć krzyż w miejscu swej pracy.

(Kazanie z 25 marca 1984 r., ks. Jerzy Popiełuszko)

*************

Wierzymy w sens dochodzenia do prawdy!

Zespół

Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

———————————————————————————————————————————————————-

Jesteśmy grupą młodych ludzi dla których los każdego człowieka nie jest obojętny. Obca jest nam bierność. Chcemy poszukiwać, poznawać oraz ukazywać prawdę o otaczającym nas świecie. Zależy nam, aby aktywnie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość.

Uważamy, że podstawowym przymiotem nie tylko każdego policjanta, ale również każdego człowieka powinna być odwaga i wiara w sens dochodzenia do prawdy.

W skład Zespołu wchodzą głównie ludzie młodzi – osoby cywilne jak i policjanci. Wspierają nas także wybitni specjaliści z różnych dziedzin oraz uznane i szanowane osobistości.Witamy wszystkich na stronie internetowej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.

 

Kontakt    Zachęcamy wszystkich do współpracy we współtworzeniu otaczającej nas rzeczywistości !

——————————————————————————————————————————-

.

Pamiętajcie:

„Świat jest niebezpiecznym miejscem nie przez tych co czynią zło,
ale przez tych, którzy patrzą na to i nic nie robią”.

                                                                                                        /A. Einstein/

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                                                                          

W sobotę uroczystości pogrzebowe śp. Marianny Popiełuszko

Radio Maryja

W sobotę o godz. 11.00, w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli odbędą się uroczystości pogrzebowe śp. Marianny Popiełuszko, mamy bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Transmisję przeprowadzą Radio Maryja i TV Trwam.

 

fot. Agnieszka Dąbrowska / Radio Maryja
Marianna Popiełuszko zmarła wczoraj w szpitalu w Białymstoku. Miała 93 lata, choć z dowodu osobistego i informacji PESEL wynika, że urodziła się ponad wiek temu. O śmierci mamy ks. Jerzego poinformowało biuro Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Piotr Duda ogłosił żałobę do dnia jej pogrzebu.

 

Jak wspomina o. Gabriel Bartoszewski: odeszła osoba niezwykłej wiary i zaufania Bogu. Kobieta, która kochała, przebaczała i dawała świadectwo całym swoim życiem.

– Odeszła osoba pełna ducha i siły ducha, która potrafiła spełnić swoją rolę matki. Wychować dzieci, szczególnie ks. Jerzego, prowadząc za rękę do świątyni, by potem temu kapłanowi towarzyszyć przez czas seminarium i pracę kapłańską, jak również w tym momencie, kiedy został bestialsko zamordowany. Potrafiła przyjąć i przeżyć to wydarzenie ofiarowując przebaczenie. Następnie oddała swego syna Kościołowi. W czasie pogrzebu powiedziała: “Ofiarowałam syna Kościołowi i o niczym nie decyduję; to  władza kościelna decyduje, gdzie będzie pogrzebany” – o czym powiedział o. Gabriel Bartoszewski, promotor sprawiedliwości w procesie beatyfikacyjnym ks. Jerzego Popiełuszki.

Śp. Marianna Popiełuszko przyjęła w swoim życiu misję głoszenia prawdy i miłości wzorem swojego syna bł. ks. Jerzego – dodaje o. Gabriel.

 - To była osoba prosta, cicha i taktowna. Jednocześnie miała szczególną mądrość, ponieważ jej odpowiedzi  były krótkie, zawsze bardzo celne, zgodne z prawdą i miłością. Śp. Marianna towarzyszyła synowi, kapłanowi przez całe życie, ale po jego śmierci w jakiś sposób przejęła misję by swoim życiem i swoją postawą głosić miłość, prawdę i przebaczenie. Uważam, że tę misję bardzo wybitnie i doskonale spełniła, za co jesteśmy Bogu i jej bardzo wdzięczni -mówił o. Gabriel Bartoszewski.

Marianna Popiełuszko urodziła się w miejscowości Grodzisko na Podlasiu. W 1942 r., poślubiła Władysława Popiełuszkę; w małżeństwie przeżyli wspólnie 60 lat. Prowadziła dom i gospodarstwo we wsi Okopy, ale w centrum życia zawsze stawiała Boga. Tego też uczyła swoje dzieci. Marianna Popiełuszko wielokrotnie gościła w RM. Ostatni raz w czerwcu br.

W 2006 r. Prezydent Polski Lech Kaczyński, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, odznaczył ją Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

RIRM