Marianna PopiełuszkoZMARŁA MATKA BŁ.KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI, MARIANNA POPIEŁUSZKO. W MODLITWIE ZA DUSZĘ TEJ ŚWIĘTEJ MATKI, WIERNEJ BOGU, KOŚCIOŁOWI, OJCZYŻNIE I MIŁOŚCI MATCZYNEJ