Nasza wspólnota, Misjonarze bł. ks. Jerzego, w ślad za Katolickim Stowarzyszeniem Dziennikarzy,  wspiera działalność NZS Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

Publikujemy za portalem www.ksd.media.pl.

"...Studenci tej uczelni, przyszli policjanci RP, zwrócili się do nas z propozycją nawiązania współpracy. Zachęcają do lektury ich portalu, pod adresem www.nzswspol.pl. Polecamy i promujemy, portal uzyskał patronat KSD.

 

Tu – wybrane fragmenty publikacji z portalu studentów Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie.  My, redakcja portalu KSD, jesteśmy pod wielkim wrażeniem odwoływania się młodych policjantów RP do słów bł. ks. Jerzego Popiełuszki…

Misjonarze bł.ks.Jerzego są tego samego zdania - jesteśmy pod wrażeniem inicjatywy i gotowości zawierzenia bł.ks. Jerzemu  świadczonej przez studentów, przyszłych funkcjonariuszy Policji RP...

Hasło przewodnie NZS WSPol:       „Wierzymy w sens dochodzenia do prawdy

*************

Przesłanie ks. Jerzego Popiełuszki

/Niestety, coraz bardziej aktualne…ad.red./

.Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą

Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie to dawanie świadectwa na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą. Na tym polega w zasadzie nasza niewola, że poddajemy się panowaniu kłamstwa, że go nie demaskujemy i nie protestujemy przeciw niemu na co dzień. Nie prostujemy go, milczymy lub udajemy, że w nie wierzymy. Żyjemy wtedy w zakłamaniu.

Odważne świadczenie prawdy jest drogą prowadzącą bezpośrednio do wolności. Człowiek, który daje świadectwo prawdzie, jest człowiekiem wolnym nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia, nawet w obozie czy więzieniu. Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, (…) stalibyśmy się narodem wolnym duchowo już teraz.

(Homilia 31.10.1982 [fragm.], bł. Jerzy Popiełuszko)

.Przezwyciężenie lęku

Zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu człowieka i narodu jest przezwyciężenie lęku. Lęk rodzi się przecież z zagrożenia. Lękamy się, że grozi nam cierpienie, utrata jakiegoś dobra, utrata wolności, zdrowia czy stanowiska. I wtedy działamy wbrew sumieniu, które jest przecież miernikiem prawdy. Przezwyciężamy lęk, gdy godzimy się na cierpienie lub utratę czegoś w imię wyższych wartości.

Jeżeli prawda będzie dla nas taką wartością, dla której warto cierpieć, warto ponosić ryzyko, to wtedy przezwyciężymy lęk, który jest bezpośrednią przyczyną naszego zniewolenia. Chrystus wielokrotnie przypominał swoim uczniom: „Nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a nic więcej uczynić nie mogą…” (por. Łk 12,4).

(Kazanie 31.10.1982 r., bł. Jerzy Popiełuszko)

Trzeba wyzbyć się lęku, który paraliżuje i zniewala umysły i ludzkie serce.

(Kazania, 26.08.1984, bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

.Krzyże w miejscach publicznych

Walka o prawo do krzyży w szkole to walka o przestrzeganie konstytucyjnej zasady wolności sumienia i wyznania, a postępowanie władz mające na celu ich usuwanie to jeszcze jedna z prób zniewolenia ducha narodu.

Szkoła jest dla uczniów, a nie uczniowie dla szkoły, tak jak i władza ma być w służbie narodu, a nie naród w służbie władzy. Nikt z wierzących nie chce wieszać krzyży tam, gdzie są sami niewierzący, ale ludzie wierzący mają prawo decydować sami o tym, czy chcą mieć krzyż w miejscu swej pracy.

(Kazanie z 25 marca 1984 r., ks. Jerzy Popiełuszko)

*************

Wierzymy w sens dochodzenia do prawdy!

Zespół

Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

———————————————————————————————————————————————————-

Jesteśmy grupą młodych ludzi dla których los każdego człowieka nie jest obojętny. Obca jest nam bierność. Chcemy poszukiwać, poznawać oraz ukazywać prawdę o otaczającym nas świecie. Zależy nam, aby aktywnie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość.

Uważamy, że podstawowym przymiotem nie tylko każdego policjanta, ale również każdego człowieka powinna być odwaga i wiara w sens dochodzenia do prawdy.

W skład Zespołu wchodzą głównie ludzie młodzi – osoby cywilne jak i policjanci. Wspierają nas także wybitni specjaliści z różnych dziedzin oraz uznane i szanowane osobistości.Witamy wszystkich na stronie internetowej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.

 

Kontakt    Zachęcamy wszystkich do współpracy we współtworzeniu otaczającej nas rzeczywistości !

——————————————————————————————————————————-

.

Pamiętajcie:

„Świat jest niebezpiecznym miejscem nie przez tych co czynią zło,
ale przez tych, którzy patrzą na to i nic nie robią”.

                                                                                                        /A. Einstein/

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                                                                          

przewodniczący NZS WSP, Krzysztof Janoszka