Anna Mularska, Warszawa
[fragment świadectwa]

[...]Jestem w wykształcenia dziennikarzem i teologiem. Obecnie robię doktorat z teologii duchowości.
Urodziłam się w 1989 r. W wieku 14 lat po raz pierwszy zetknęłam się z ks. Jerzym Popiełuszką, jeszcze Sługą Bożym. Chorując na grypę i mając wolne od zajęć w szkole, sięgnęłam po książkę "Prawda warta życia" Grażyny Sikorskiej. Od tej pory nierozerwalnie złączyłam się duchowo z ks. Jerzym, choć nie miałam nigdy możliwości poznać go osobiście.
Rok później założyłam pierwszą w Polsce grupę modlitewną młodzieży, której zadaniem było szerzenie kultu ks. Jerzego oraz modlitwa o jego beatyfikację. Grupa ta liczyła sobie w okresie "szczytu" ok. 75 osób z Polski, USA i Niemiec[...]

nasza siostra w Misji bł.ks. Jerzego