Adam Nowosad                                                            Warszawa, maj 2015 r.

 

 

W największym skrócie...

 

 

Przesłanie księdza Jerzego, jest wezwaniem do życia w wolności.

 

Wielokrotnie w swoich kazaniach odwoływał się On do istoty wolności i przypominał, że można być wolnym nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia.

   

Wielu powie, że to truizm, ale słowa księdza Jerzego należy traktować jak wiarygodne, męczeńską krwią okupione memento. Rozważając je, czy też kontestując, zawsze trzeba mieć przed oczyma Jego bestialsko umęczone oblicze.

 

Błogosławiony Jerzy, sam żyjąc jako wolny człowiek, ograniczany jedynie miłością do Boga i bliźniego, i nas zachęcał do wstąpienia na tę właśnie drogę.

 

Pozostawił liczne wskazówki, które pomogą ten cel osiągnąć. Jeśli o nich zapomnieliśmy, to odwiedźmy miejsce spoczynku Jego doczesnych szczątków (relikwii). To tam, niejako w depozycie, złożone są wszystkie wartości, za które ten święty oddał życie. Tam właśnie, prosząc z wiarą, możemy zaczerpnąć z tego skarbca...

 

W obecności Jego żywego serca możemy otrzymać dary, które sprawią, że nasze serce i nasze ciało staną się na powrót mieszkaniem godnym Ducha Świętego. Prośmy tylko o to, a cała reszta będzie nam dodana. Ubogaceni łaskami, będziemy już „wolni od lęku, zastraszenia i od żądzy odwetu”.

 

Kiedy osiągniemy taki stan, uprawnionym będzie twierdzenie, że wolność jest w nas. Żyjąc w warunkach prawdziwej wolności, łatwiej zachowamy godność dziecka Bożego i tym samym wypełnimy przekazany nam w ostatnich publicznie wygłoszonych słowach, zacytowany powyżej testament tego Męczennika.

 

Będzie nam też łatwiej w świadectwie Jego życia i głoszonym przez niego Słowie, odnajdywać wskazania, które uchronią nas przed zagubieniem tej jedynej, prowadzącej do Domu Ojca drogi.

 

 

Z Bogiem.