Niniejsza strona została otwarta w Dniu Imienin bł.ks. Jerzego Popiełuszki, 23 kwietnia 2013 r. 

W tym dziale zawieramy kilka informacji praktycznych i innych które będą dotyczyć bieżących wydarzeń.

  • spotykamy się w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu spotykamy się na Mszy św. o godz. 18.00,
  • modlimy się przy grobie Męczennika

Marianna PopiełuszkoZMARŁA MATKA BŁ.KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI, MARIANNA POPIEŁUSZKO. W MODLITWIE ZA DUSZĘ TEJ ŚWIĘTEJ MATKI, WIERNEJ BOGU, KOŚCIOŁOWI, OJCZYŻNIE I MIŁOŚCI MATCZYNEJ

Mamy zaszczyt zaprosić
na
Uroczyste obchody 29. rocznicy uprowadzenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki
 
Poświęcenie Świetlicy przy Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki
 
Wmurowanie kamienia węgielnego
 
Poświęcenie placu pod budowę Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku
 
które odbędą się 15 października (wtorek) 2013 roku w Górsku
 
Program uroczystości:
13.30 – Modlitwa przy krzyżu – w miejscu uprowadzenia
14.00 – Procesja z relikwiami do kościoła parafialnego z udziałem młodzieży i harcerzy
14.45 – Program słowno muzyczny o błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce
15.00 – Uroczysta Msza św. o kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
 
Po zakończeniu Mszy św. poświęcenie placu pod budowę Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki, wmurowanie kamienia węgielnego i poświęcenie Świetlicy przy Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku
 
Zapraszamy na poczęstunek do nowej świetlicy przy CEM w Górsku dla zaproszonych gości
 
 Na powyższą Uroczystość swoją obecność potwierdziła Marianna Popiełuszko – matka Błogosławionego
 

Dyrektor Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży 

 Sławomir Bakalarz  

Dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży im ks. Jerzego Popiełuszki

 ks. Paweł Nowogórski  

Proboszcz Parafii 

ks. Stanisław Pyzik 

 

 
Sanktuarium na Żoliborzu, 19 października 2013

Program:

17:00 Program słowno-muzyczny
17:30 Powitanie pocztów sztandarowych
18:00 Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Kard. Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego
19:30 Modlitwa przy grobie i złożenie wieńców

 

Zbliża się 3. rocznica beatyfikacji bł. Księdza Jerzego Popiełuszki. Z tej okazji zapraszamy do parafii na Żoliborzu. 

Parafia św. Stanisława Kostki w Warszawie, ul. Hozjusza 2 zaprasza w czwartek 6 czerwca 2013 r. na uroczystości III rocznicy beatyfikacji błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. 

Godz.17.00 - Koncert słowno- muzyczny w wykonaniu artystów scen warszawskich. 

Godz.18.00 - Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Bpa Tadeusza Pikusa. Po Mszy św. modlitwa w intencji Ojczyzny i o rychłą kanonizację Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

Bądźcie misjonarzami miłości i czułości Boga! Fot. CLAUDIO PERI /PAP/EPA"Bądźcie misjonarzami miłości i czułości Boga!" - zaapelował do bractw kościelnych papież Franciszek podczas dzisiejszej Mszy św. w Watykanie.

Pobożność ludowa, której jesteście ważnym przejawem, jest skarbem, jaki posiada Kościół, a który biskupi Ameryki Łacińskiej określili w znamienny sposób: jako duchowość, jako mistykę, będącą przestrzenią spotkania z Jezusem Chrystusem

Ojciec Święty przypomniał, że przez wieki bractwa były miejscem, gdzie "wykuwała się świętość tak wielu ludzi, którzy żyli z prostotą intensywną relacją z Panem" i wskazał na trzy cele którymi kierują się bractwa: ewangeliczność, kościelność i misyjność.

W sobotę 1 czerwca 2013 roku J. E. ks. Bp Andrzej Suski poświęcił 3 Kamienie węgielne.

Kamień węgielny pod budowę kaplicy na Osiedlu w Górsku

Kamień węgielny pod budowę Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki  w Górsku

Kamień węgielny pod budowę świetlicy dla dzieci i młodzieży w Górsku

Przemówienie Proboszcza z Uroczystości:

Polecamy: http://www.popieluszko.net.pl/